Marie Berntz

1901-1981
Norsk. Husholderske. Vikar for Munchs husholderske på Ekely i 1930. Siden fornavnet ikke blir nevnt kan det også være snakk om søsteren Gudrun Berntz, f. 1908.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Marie Berntz

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 773).    Brev. Datert 1930.
«Frøken Berentz har i kort tid vikarieret for mig som husholderske»

Marie Berntz er omtalt i følgende tekster

Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 773).   Brev fra Edvard Munch til Berentz (Frk.). Datert 1930. Se s. 1
«Frøken Berentz har i kort tid vikarieret for mig som husholderske»