Thrine Sommerfeldt

Thrine Karine Sommerfeldt (1856–1900)
Norsk. Mor til Thormod og Dagny Sommerfeldt som begge var Ingers elever.

Les mer

Thrine Sommerfeldt er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879. Se bl. 7r
«Mandag den 23de. Idag var det stort en stor fest i leiren i anledning af dagen. Først saa man på nogle optog og lege, og blandt disse var pølsekapspisningen morsomst Denne gik saaledes for sig, at de kjæmpen- de fik hver sin ende af en pølse at spise på idet den skulde der hurtigst kunde nå hen til et pengestykke der var sat i midten skulde få beholde dette som belønning. Efter at disse lege var forbi samledes man i messen hvor til buffée. Deserten nød vi i et {t}\s/tort telt udenfor, hvor man for- synedes med kransekage til overflod, og hvor skålerne udbragtes, efter at man havde mun- tret sig med punsch. Endelig slog man op til dans og denne varede til langt ud på natten. Da jeg lagde var mig, lysnede det til dag. Blandt de indbudne var den franske attaché i Stokholm grev d’Ormesont, som traf sammen med ifjor på, Gardermoen, tilligemed hans hustru, der er af den be- kjendte familie ‹Tallambert›. »