Hella Kolker

Fødsels- og dødsår ukjent
Tysk. Elsa Glasers kusine. For øvrig uidentifisert.

Brev fra Hella Kolker til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 2561.   Brev. Datert 07.12.1939. 
«darf ich annehmen, dass mein Name Ihnen bekannt ist – Curt Glaser hai seine Biographie über Edvard Munch meinem Onkel Konsul Hugo Kolker gewidmet – Elsa Glaser war meine Cusine, deren von Ihnen gemaltes Bild ich oft bewunderte.»