W. Gass

Fødsels- og dødsår ukjent
Sveitsisk. For øvrig uidentifisert. Kanskje bakermester Werner Gass, f. 1902.

Les mer

Brev fra W. Gass til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1945.   Brev. Datert 26.12.1943. 
«Ich Fremder kann Kommentar Ihnen nicht meine Wünsche zum 80en Jahr entbieten.»