Georg Brøchner

(1850–1933)
Dansk kunstkritiker og -samler. Skrev bl.a. for "The Studio"

Les mer

Brev fra Georg Brøchner til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1491.   Brev. Datert 15.07.1904. 
«Haabende at dette Brev vil blive sendt efter Dem, skulde de have forladt Christiania, er jeg herved saa fri at forespørge, om De ikke vil være saa god at sende mig nogle faa Fotografier af Deres saavidt jeg forstaar ret ejendommelige Landssted ved Aasgaardsstrand til en Artikel i »The Studio« om Nordiske Kunstneres Hjem – vel at mærke de, der har nogen Interesse. Jeg har allerede modtaget en Del fra fremragende norske, danske og» 
Munchmuseet, MM K 1492.   Brev. Datert 28.09.1911. 
«Som Medarbeider ved et Par ansete udenlandske Tids- skrifter vilde jeg være Dem taknemlig for Fotografier af Deres arbejder, be- stemt for Universi- tetets Festsal.»