K. Braarud

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Brev fra K. Braarud til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5375.   Brev. Datert 13.12.1917. 
«Av deres skrivelse angaaende Munch, Skøien er jeg villi, at tilbagebetale de modtagene pengebeløb.» 

K. Braarud er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 3753.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christiania Politikammer. Datert 27.4.1918. Se s. 1
«Vaaren 1917 overtog {k}\h/r. K. Braarud, Herslebs gt. 7. at skaffe mig 10 favne ved, at levere saasnart den kunde fragtes av jern{v}\b/anen, idet han opgav at veden, som han eiede, var framkjørt til og henlaa ved en utenbys jernbanestation.»