Arne Arntzen

(1900–1956)
Norsk. Sekretær i Stavanger kunstforening.

Tilknyttet

  Brev fra Arne Arntzen til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 1480.   Brev. Datert 27.10.1938. 
  «Styret i Stavanger Kunstforening tillater sig herved å fremføre vår bedste takk for den store interesse De har vist oss ved forære oss Deres litografi-selvportrett, som nu er innlemmet i vårt «Faste Galleri». – Vi har i noen år samlet sammen endel penger som vi har tenkt benytte til kjøp av ett av Deres billeder, og håper det lar sig arrangere å få til Stavanger den utstilling, som De elskværdigst antydet likeoverfor vår sekretær, og at De da sender oss etpar salgsbilleder. Forøvrig vil vi få låv å takke Dem for Deres elskværdige mottagelse av vår sekretær Arne Arntzen ved hans besøk hos Dem for en tid siden.» 
  Munchmuseet, MM K 5230.   Brev. Datert 12.12.1943. 
  «GRATULERER MED DAGEN» 

  Arne Arntzen er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 1480.   Brev fra Stavanger Kunstforening, Joach. S. Berner. Datert 27.10.1938. Se s. 1
  «Styret i Stavanger Kunstforening tillater sig herved å fremføre vår bedste takk for den store interesse De har vist oss ved forære oss Deres litografi-selvportrett, som nu er innlemmet i vårt «Faste Galleri». – Vi har i noen år samlet sammen endel penger som vi har tenkt benytte til kjøp av ett av Deres billeder, og håper det lar sig arrangere å få til Stavanger den utstilling, som De elskværdigst antydet likeoverfor vår sekretær, og at De da sender oss etpar salgsbilleder. Forøvrig vil vi få låv å takke Dem for Deres elskværdige mottagelse av vår sekretær Arne Arntzen ved hans besøk hos Dem for en tid siden.»