Judith Ericson-Molard

(1881–1954)
Svensk-fransk kunstner. Datter av kunstneren Ida Ericson og operasangeren Fritz Arlberg. Vokste opp sammen med sin mor og William Molard i Paris. Satt modell for Paul Gauguin, og ble også Gauguins eneste kvinnelige elev.

Relaterte personer

Judith Ericson-Molard er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1898.   Brev fra William Molard. Datert 07.03.1898. Se s. 1
«Ida og Judith og sender Dig deres bedste Hilsninger og ønsker at Du Snart Kommer ned til os. Gerard har fortaldt os, han er ansat hos Prefekten i Toulouse (Haute Garonne) han beder hilse når jeg Skriver.»
Munchmuseet, MM K 1900.   Brev fra William Molard. Datert 23.02.1899. Se s. 4
«Ida og Judith hilser Dig venligt og jeg med»
Munchmuseet, MM N 1951.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1908. Se s. 4
«Ingen Betjening – Varsgo – Herrerne skal inte genere sier en Opvarter – Jeg får imidlertid frem min 10 Krone og givet Stockenström den under Bordet – og { … }går ud – Stockenström sto da derute med Dileriumstræk og forkomen og sier JudithJudith hendes Skyld – det var Datter til Mollard – som Du kjender – – Så blir det Gøtakanalen – tilslut – Imidlertid blev jeg faktisk udvist –»
Munchmuseet, MM N 1951.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1908. Se s. 4
«Ingen Betjening – Varsgo – Herrerne skal inte genere sier en Opvarter – Jeg får imidlertid frem min 10 Krone og givet Stockenström den under Bordet – og { … }går ud – Stockenström sto da derute med Dileriumstræk og forkomen og sier JudithJudith hendes Skyld – det var Datter til Mollard – som Du kjender – – Så blir det Gøtakanalen – tilslut – Imidlertid blev jeg faktisk udvist –»