Anders Andersen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. Trolig ansatt hos Munch på Ekely.

Anders Andersen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 3597.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 6r
«Det har osså været til hinder for mit arbeide og salg at jeg hele  …  året rundt må bruke min tid til stadige gra{ … }\ns/kninger af sk selvangivelsen som følge af de stadige protester. Ligeledes er der den senere tid blevet så mange schemaer og utfylde at det blir liden tid til mit arbeide. Jeg har iår 7 gange måttet give folkeregisteret den oplysning at Anders Andersen ifjor har fraflyttet sin plads på Ekely»