Eduard Gérard

Fødsels- og dødsår ukjent
Fransk kunstanmelder. Munch lot trykke en norsk oversettelse av Gérards anmeldelse av Munchs utstilling på Indépedenten i Paris 1897 i heftet Livs-frisen 1918.

Eduard Gérard er omtalt i følgende tekster

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 569 (PN 315).   Brev fra Edvard Munch til Lars Swanström. Datert 1918. Se s. 1
«Overs{ … }krifterne på artiklerne blir for Gerards vedkommende: «Fransk { … }røst om livsfrisen» og om de tre andre – «Livsfrisen omtalt i Aftenposten» – Artiklernes aarstal må sættes»