Georg Voss

(1854–1932)
Tysk kunsthistoriker, kunstkritiker.

Georg Voss er omtalt i følgende tekster

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 264).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 11.11.1892. Se s. 4
«Kritikken er af den bekjendte G. Voss kunstkritiker i Bladet –»