Frederik Olsen

Carelius Anton Fredrik Olsen (1856–1908)
Norsk førsteamanuensis ved universitetsbiblioteket.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Frederik Olsen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 265 (PN 249).    Brev. Datert 26.4.1901.
«{Jeg}Vil Du si mig om Brevet er kommen afgaarde – Jeg hører Du er sygmeldt – hvordan står det sig? – Jeg drak 5 halve øl i går aftes – blandet med kogt vand så jeg svedet ud meget – men er liderlig slap i dag –»

Frederik Olsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 263.   Brev fra Karl Vilhelm Hammer. Datert 09.02.1906. Se s. 1
«For en Tid siden forsøgte hr. Biblioteksama- nuensis Fr. Olsen at faa Dem opspurgt. Det lykkedes, saavidt jeg skjønner ikke. Jeg gjør nu et Forsøg paa at træffe Dem i Anledning af Deres Obl., stor til Rest Kr. 110.– hvortil kommer paaløbne Renter et Omkost. ved Forkyndelsen \forfalden 8/2/ og nu Eksekutionsstævning ligeoverfor mig. Der vil vel kræves Kr.120.– tils. for at klare Papiret helt.»