Malmø museum

Museum. Malmö, Sverige

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra Malmø museum til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4119.   Brev. Datert 08.01.1944 . «Efter lång tvekan har jag mig friheten skriva till eder, ehuru jag för- moder att ni icke vet vem jag är. Det är längesedan vi råkades i Göte- borg. Jag är emellertid intendent för konstmuseet i Malmö, som nu lever upp i nya, moderna lokaler. Jag har gått in för ett nordiskt program och har strävat efter att i vår norska sal få en Edvard Munch av god kvalitet. Då några verk med eder signatur numera icke äro möjliga att finna i konstmarknaden, men jag har svårt att tänka mig en norsk repre- sentation utan eder, har jag vågat slå mig ner vid skrivmaskinen och fråga eder, om ni skulle vilja hjälpa oss. Skulle ni kunna tänka eder att vilja till Malmö museum avstå något verk, som ni  …  finner vär\d/igt eder själv och den norska konsten och skulle ni låta oss få köpa dette verk? Ni skulle då göra museet en oväderlig tjänst och vår tacksamhet skulle bli utan gränser.» 
Munchmuseet, MM K 5208.   Brev. Datert 12.12.1913 . «MALMØ» 

Malmø museum er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 5208.   Brev fra Ernst Fischer, Malmö Museum.
«MÄSTAREN BLAND NORDENS VERKSAMME KONSTNÄRER HYLLAS MED TACKSAMHET OCH VØRDNAD AV MALMØ MUSEUM GENON –»