Amsler und Ruthard

Galleri. Berlin, Tyskland

Amsler und Ruthard er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 5719.   Brev fra Adolf Paul.
«Förresten har vi dig att tacka för att vi inte svalt ihjel under \de/ första krigsåren. Det var ‹alldeles› omöjligt då. Jag havde inga inkomster och ingen hjälp. Då fick jag lof att, den ena gången efter den andra, ta en af dina bilder från väggen och bära bort den till Amsler och Ruthardt. Han betalade usett, men vi voro»
Munchmuseet, MM N 2454.   Brevutkast fra Edvard Munch til Gustav Schiefler. Datert 1913–1914 . Se s. 3
«Bei Amsler–Ruthard wird in Januar ein Ausstellung meiner selten Grafik»
Munchmuseet, MM N 2773.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
«Im Diesen Summer in München in der Sezsesi{ … }on habe ich die Halfte meine Gravuren verkauft { … }für bis von 30 Mk–160 Mk pr. Stü{ … }ck Amsler und Ruthardt habe»
Munchmuseet, MM T 167.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 14r
«
Sending Amsler & Ruthard Marts 1914»