Fr. Sudmann Farve- & Materialvarehandel

Fargehandel. Oslo, Norge (Lille Grændsen 1).

Brev fra Fr. Sudmann Farve- & Materialvarehandel til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5342.   Brev. Datert 01.09.1917 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5436.   Brev. Datert 12.01.1918 . «Kvittering» 
Munchmuseet, MM K 5438.   Brev. Datert 06.09.1917 . «Ovenstaaende er hvad Deres konto utviser \i saldo/ pr. idag.»