Fr L, frøken L, frøken Larsen

Litterær figur antakelig basert på Tulla Larsen.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 593, s. 2
MM T 2704, s. 43
MM T 2704, s. 45