fru Rocker

Litterær figur antakelig basert på skuespilleren Anna Brun, gift med Kalle Løchen i 1886.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2770, bl. 36v