Rocker, Røken

Litterær figur antakelig basert på Kalle Løchen.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 496, s. 20
MM T 2770, bl. 36r
MM T 2770, bl. 36r
MM T 2770, bl. 36v
MM T 2770, bl. 37v