Frøken Brandt

Litterær figur antakelig basert på Munchs søster Sophie Munch.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 482, s. 2
MM N 482, s. 4
MM T 2770, bl. 46r