Marie

Litterær figur, antakelig basert på Munchs søster Laura Munch.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 115, s. 1
MM N 574, s. 3
MM N 575, s. 4
MM N 579, s. 2
MM N 582, s. 4
MM T 2771, bl. 6v