Kirchner Museum, Davos, PN 1247

PN 1247, Kirchner Museum, Davos. Datert 23.12.1909. Brev til Eberhard Grisebach

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1247, s. 1

    

 

      
PN 1247, s. 2

    Herzlich Danke!
und viele Wünschen
für Weihnachten

    
    Ihr
Edvard Munch

    
    Hrr Eberhard Grisebach
    \Davos-Platz/Sofiestrass Kommentare 14
    \Villa Fontana/Jena
    Tyskland