Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 766)

Ms.fol. 2071:1:24 (PN 766), Nasjonalbiblioteket. Datert 1903. Brev til Edvard Diriks

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0766_1_56161A00001
    Aasgaardstrand

Kjære Edvard!    Jeg glemte at si Dig at
jeg har talt med Cassirer
i Din Anledning – Cassirer
er umulig – han talte noget
om Tschudi i  …  Anledningen
– {{Jeg} … }Han var forøvrigt
distrait og vistnok optaget
med Hestevæddeløb og forøvrigt
med de dyre Billeder af
franske Malere han h
allerede har givet en Formue
for – Jeg får ikke Svar

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0766_2_56161A00001

fra ham uden gjentagende
Påmindelser fra Dr. Linde

    – Jeg vilde råde Dig til
at henvende { … }Dig til Paul
Cassirers
Filial i Hamburg –
hvor Der er Foretningsfolk
der er agtpågivende og
{ … }elskværdige – Derefter kunde
Udstillingen gå til Berlin –

    Eller Du henvendte Dig til
Schulte, Unter den Linden
(hvor eller Keller und Reinerts
Potsdamerstrasse –

    Tydskland er et udmærket
Sted – men der må en
samlet U større Udstilling
til. Kan Du gi Beskjed
om mit Atelier står i Behold

    
    Din E Munch

 


    Når jeg kommer til Lübeck til Høsten skal
jeg gjerne tale med Cassirers Foretningsfører
i Hamburg – der er yderst elskværdig –