Nasjonalbiblioteket, Brevs. 782 (PN 762)

Brevs. 782 (PN 762), Nasjonalbiblioteket. Datert 1927. Brev til Barbra Ring

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0762_1_1958A00001

    
    Fru Barbara Ring


    Må jeg hjerteli få
takke Dem for boken
De sendte mig –

    Her { … }sender jeg Dem billede
De skriver om – Det var nok
lettere for mig at male
dans end selv udføre den –
Det er efter et litet billede
der senere kom i Ibsenoversætteren
Elias’s Eie – Det var hos
den hyggelige præsten Møller
Damen til venstre tror jeg
er frk. Weideman (Fru Heyerdahl)

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0762_2_1958A00002

    
    Ærede frue!


    Tak for Deres venlige brev!
Jeg er verdens elendigste brevskriver
derfor mit sene svar –

    Jeg har før under og efter
krigen givet store samlinger af
mine grafiske arbeider til b … 
Kobberstiksamlingen i Berlin – Jeg har
osså tænkt at jeg må vise mig
erkjendtlig for den enestående ære
man gjør mig nu i Berlin –
Nu må  …  ser det ut som
at jeg skulde disponere over mange

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0762_3_1958A00003

billeder – Men det er for det meste
studier til nye billeder og dekorative
arbeider dels er det billeder jeg ikke regner
for helt færdig – Så er der dele af
frisen – Mange af billeder er af
forskjellige Musæer og piv private
samlere på en måte «aboneret»
på – Det har derfor vist sig
ikke været så let at imødekomme
de musæer der har villet skaffe
sig billede af mig – De billeder der
især ønskes er i regelen de så
en vis sort billeder –

    Jeg kommer vel snart på
en kort trip til Berlin og
det skal være morsomt at få
hilse på Dem – { … }Hvis De sier vi

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0762_4_1958A00004

har danset sammen engang – Det
har nok ikke været en ublandet
fornøielse – Jeg fik i mit religiøse
hjem aldri lært at danse og
og led af en ulykkeli kjærlighed
til dansen – Jeg havde den frækhed
af og til at by mig frem vistnok
til liden glæde for det ulykkelige offer –


    Jeg håber jeg at  …   …  jeg i
Berlin

    
    Jeg ber at hilse Dr Justi
så meget

    Deres ærbødige
    Edvard Munch