Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 709)

Brevs. 604 (PN 709), Nasjonalbiblioteket. Datert 17.10.1908. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57226A00003

    
    Forfatteren Jappe Nilssen

    Olaf Kyrresgd 11

    Kristiania

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57226A00004
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0709_1_57226A00001

    
    Kjære Jappe.


    Tusind Tak for Dit Brev.
– { … }Jeg er gla kan du skjønne
over { … }de venner jeg virkelig
har jeg som har så mange
virkelige og osså indbildte
Fiender.

    Med mig måtte Krakket
komme – Hin Dag på
Grand for 6 år siden – Det
husker du vel – da mærket
Du vel jeg var rammet

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0709_3_57226A00002

og siden har jeg da levet i
en stadig Spænding og Uro
der tilslut måtte have
Afløb. Det kom da nu
nokså voldsomt – efter en
Reise i Sverige og tilslut
4 Dages Samvær med Sigurd
Mathiesen
i Alkoholens Himmel –
– Jeg fik en ordentlig n{æ}ervekur
og vistnok et mindre Slagtilfælde
– Hjernen var jo blit såret
på et sted ved den idelige
Tanken på en og samme Ting –
Jeg elektriseres og masseres –
og finder mig vel her i
Ro – omgivet af elskværdige

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0709_4_57226A00001

Nonner – og en flink Doctor –
– { … }Havde jeg blevet ved
Tvang indsat et Steds tror
jeg nok jeg var bleven helt
syg – Jeg blir længe i
Sengen og vil se at få mit
Indre ordentlig kurert –

    – Jeg længter nok efter
at komme hjem se igjen
mine Venner og Norsk Natur
– Jeg ved jo osså jeg har
flere Venner end jeg selv har troet
– Men det ømme Sted i Hjernen
må foreløbig skånes for Indtryk

    – Det skulde være hyggeligt
at høre oftere fra dig –

    Hils og {T}tak hjerteligst Holmboe
og Frue for Lykønskningerne –

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0709_2_57226A00002

    Jeg {g}Goldstein er stadig oppe hos mig
Det er vist en tro Ven om jeg end
ikke altid forstår ham –

    Altså skriv når du har Lyst –
    
    Din gamle Ven
    Edvard Munch

Kochsvei 21
17-10-08

    Apropos Mathiesen
Syns Du ikke det
er en talentfuld
Forfatter?