Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, PN 393

PN 393, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Datert 16.3.1906. Brev til Gustav Schiefler

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 393, s. 1
    
    Lieber Hr. Direktör –


    Ich habe mit groszen Freude
der Grusz Richard Dehmel erhalten
und bitte ich Sie Ihm vielmals
wieder gruszen –

    
    Ihr Edv Munch –

 

      
PN 393, s. 2

    
    Landgerichtsdirektör G. Schiefler
    Hamburg
    Oberstrass Kommentare