Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, PN 390

PN 390, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Datert 6.3.1906. Brev til Gustav Schiefler

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 390, s. 1
    
    Lieber Herr Direktör!
 {‹Ich wunsche›}\Meinen/
besten Wunsche für Morgen – Leider
das ich nicht dabei werden kann –

    Ich schiecke Ihnen heute einige
gute Drucke alz und bitte ich
Ihnen diese alz Erinnerung des
Tages alz Geschänk zu annehme –

    
    Mit viele Gruszen an Ihnen
und Ihre Frau Gemahlin

    Ihr ergebenster Edv. Munch

 

      
PN 390, s. 2

    
    Her Landgerichtsdirektor G {E}\S/chiefler
    Oberstrass Kommentare
    Hamburg