Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 269)

Brevs. 466 (PN 269), Nasjonalbiblioteket. Datert 19.3.1906. Brev til Karl Vilhelm Hammer

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56189A00001

    
    Kjære Hammer!


    Det er kjedeligt at
De har så mege{n}t Bryderi
med Papiret – Det må
snarest ud af Verden –
I næste Måned får
jeg Penger – mind mig
om Papiret da er De snil –

    Jeg må desværre mest
opholde mig på diverse
Sanatorier forat lappe
på e{n}t ødelagt Nervesystem

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56189A00002

    Forskjellige Medarbeidere i
Deres Blad Verdens Gang
vil nok kunne forklare
for hvorfor jeg ikke kan
nyttiggjøre den gode
Position jeg har her – men
må ligge i Kur

    
    Mange Hilsener til
Dem og Deres Frue

    Deres Edvard Munch

Bad Koesen 19-{6}3-06