Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 267)

Brevs. 466 (PN 267), Nasjonalbiblioteket. Datert 25.7.1896. Brev til Karl Vilhelm Hammer

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56186A00001

    
    Kjære Hammer!


    Mange tak for pengene
som redder mig ud fra
den helvedes varme som
nu er i Paris – Jeg reiser
ud på landet om et
par dage – Billedet
sendes { … }ble ikke sendt
da jeg fik høre at De
 …  ikke var hjemme –
Det pakkes nu ind { … }og
sendes strax –

    
    Med bedste hilsen til dem og Deres frue –
    Deres E Munch
Rue de la Sante 32 Vend

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56186A00002

    { … }Undertegnede har af redaktør
Hammer modtaget ialt 200 kroner
for «fru Bæckström»

    

Paris 25/7 96
 Edvard Munch