Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 267)

Brevs. 466 (PN 267), Nasjonalbiblioteket. Datert 25.7.1896. Brev til Karl Vilhelm Hammer

© Nasjonalbiblioteket, NB_56186A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_56186A00002