Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 260)

Brevs. 466 (PN 260), Nasjonalbiblioteket. Datert 1891. Brev til Karl Vilhelm Hammer

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56181A00001

    
    Kjære Hammer


    Vil De være så snil
at sende mig Verdens Gang
hid til Nice, poste restante.

    Kan De bruke noen af
de medsendte udgydelser så
værsågo – Skab dem til som
De synes.

    
    Med venligst hilsen til
Dem og Deres frue forbliver
jeg
 Deres E Munch