Nasjonalbiblioteket, Brevs. 265 (PN 248)

Brevs. 265 (PN 248), Nasjonalbiblioteket. Datert 24.4.1901. Brev til Frederik Olsen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57672A00001

    
    Hr. Amanuensis
    F. Olsen


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]


 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57672A00002
    
    Kjære 0.
 Hvordan i alverden
går det? – Du kan skjønne jeg
venter – Kan Du si en bestemt
Tid – Du kan træffe mig udenfor
Skulpturmusæet – Jeg går ikke
i Strøget – Sig bestemt Tid
men i {l}Løbet af kort Tid –
da jeg ikke blir længe

     Din E. Munch