Nasjonalbiblioteket, Brevs. 171 (PN 205)

Brevs. 171 (PN 205), Nasjonalbiblioteket. Datert 1911. Brev til Johan Anker

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_55485A00001
    
    Kjære Anker!


    Tak for Brevene med
de udmærkede Nyheder –
Jeg synes det gaar svært
godt. Jeg har nu
Historien på Veggen
i mit Friluftsatelier –
og jeg har Skitser af
forskjellige Smaagutter
der skal forat finde en

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55485A00002

der noget bedre kan
fremstille den lyttende
Nutid end den noget
idiotiske gut som nu står der

    – Jeg skal da ogsså gjøre
nye Studier til Solen
medens jeg venter til Sommeren
med Forskerne –

    Thiis var hernede og jeg
viste ham Brøggers blaa
Stene (som altså ikke skulde
findes) Eketræer i Masser
som har voxet op mellem Sten

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55485A00003

ved Sjøkanten Det skulde heller ikke findes, samt
lad fremvist den gamle
Sømand der kunde fortælle
at det var en meget
almindelig Dragt – den
jeg havde malt ham i –
– Disse tre Ting
var Brøggers Hovenindvendinger!

    – Det var bra ikke
at Aften Skibsted ikke
fik kjøbe sig Syndsforladelse
for alle sine Forgaaelser –

    
    Deres hengivne Edv. Munch