Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 183)

Brevs. 32 (PN 183), Nasjonalbiblioteket. Datert 1901–1902. Brev til Andreas Aubert

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_55494A00001
    
    Kjære Dr Aubert!


    Jeg har netop læst at
et af mine Billeder er
ødelagt – det er vistnok det
syge Barn – tilhørende Schou
Det er {s}jo leit – da han
var svært glad i Billedet –
men vil De kanske si ham
snarest at { … }jeg er overbevist
om at jeg skal kunne gjøre
Kopien om – og den vil blive
fuldt så god om ikke bedre –

    Jeg vilde da kunde få
Assurancesummen udbetalt

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55494A00002

og jeg bliver reddet fra denne
fortvivlede Pengeknibe der nu
har varet et Par Aar – Vil
De kanske være så snil at
se efter at Ass det blir ordnet
alt med Hensyn til Assurance-
summen – Med Hensyn til
det a …  annet { … }(med {H}«Skrig»)
vil det – hvis dette klaffer
ikke længer ha Betydning –
men jeg vil jo gjerne allikevel
få Besked –

    De kan jo gjerne
    
    Venligst Hilsen
    Edv. Munch


    Lützowstrasse 82
    Berlin