Munchmuseet, MM T 176

MM T 176, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 176 bl. 1r

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 2r

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 58v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 59v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 60v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 63v

 

Munchmuseet T 176 bl. 64v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 65v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 67r

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 67v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 68v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 69v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 70v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 71v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 72v

    Gravurer

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 73v

    Spiseværelse

Elektriskovn

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 75v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 77v

 

 

Munchmuseet T 176 bl. 1r