Munchmuseet, MM T 176

MM T 176, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 2r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 58v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 59v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 60v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 63v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 64v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 65v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 67r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 67v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 68v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 69v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 70v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 71v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 72v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 73v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 75v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 77v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 176 bl. 1r
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring