Munchmuseet, MM T 126

MM T 126, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0126-00-R
      
Munchmuseet T 126 bl. 1r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 3r
Paris November 1889

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 4r
      
Munchmuseet T 126 bl. 5r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 6r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 7r
Paris Tirsdag den 3de December 1889

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 9r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 10v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 11r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 12r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 16r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 18r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 19r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 20r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 21r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 21v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 22r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 23r
Influenca

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 24r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 25r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 26r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 27r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 27v
      
Munchmuseet T 126 bl. 28r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 29r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 31r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 31v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 32r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 32v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 33v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 36r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 36v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 37r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 37v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 39r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 39v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 40r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 40v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 41r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 42r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 42v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 43v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 44r

    Hv‹or livs kjeden›
‹Kny{ … }ttes›

    En Madonnas blege skjønnhed (‹hun›
‹føler›) øieblikket er kommen hvor
livets strømmen gjennem hende
– hvor kjeden knyttes fra tusinder
år for
fra tusinder år for til
tusinder år ‹siden› – – Skabningsakt
liv fødes for at atter at føde
og dø – H  …  Hendes
mund ‹ån›der smerteligt –
i hendes ene Mundvig sidder
en dødning i den {anden}læber
livets glæde –

 

Munchmuseet T 126 bl. 44v

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 45r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 46r

 

 

Munchmuseet T 126 bl. 46v

 

 

No-MM_T0126-98-Vi

 

 

No-MM_T0126-99-V