Munchmuseet, MM T 126

MM T 126, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

No-MM_T0126-00-R
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 3r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 4r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 5r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 6r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 7r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 9r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 10v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 11r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 12r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 16r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 18r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 19r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 20r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 21v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 22r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 23r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 24r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 25r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 26r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 27r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 27v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 28r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 29r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 31r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 31v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 32r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 32v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 33v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 36r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 36v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 37r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 37v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 39r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 39v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 40r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 40v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 41r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 42r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 42v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 43v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 44r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 44v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 45r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 46r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 126 bl. 46v
No-MM_T0126-98-Vi
No-MM_T0126-99-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring