Munchmuseet, MM T 119

MM T 119, Munchmuseet. Datert 1878–1879. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0119-00-R
      
Munchmuseet T 119 bl. 1r

    Skitsebog
for
Edv. Munch.


     … 
    Kampen om Norge

 

Munchmuseet T 119 bl. 2r

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 2v

    Hønefos.

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 4r

    S …                   4/8 78
    Maridalens Ruiner

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 6r

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 6v

    Madam Thronsens Hus
{Gardemoen 78 15/9}\Gardermoen 78 15/9/

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 11r

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 12r

    {Stina 15/10 78}\Stina 15/10 78/
(‹Pige› paa Gardermoens Sygehuus.)

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 12v

    Fra Bokstadturen 8{/6-79}\/6-79/

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 13r

    Fr Helgelandsmoen 15/7 79

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 13v

    Fra Norderhovturen: Præstegården 6/7 79

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 15r

    Fra Sundvolden 11/7 79

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 15v

    Krokleven {12/7 79}\12/7 79/

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 16r

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 17v

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 18r

    Fru Gundersen i Fossveien 7

 

 

Munchmuseet T 119 bl. 18v

    Portræt af P. A. Munch

 

 

No-MM_T0119-99-V