Munchmuseet, MM T 118

MM T 118, Munchmuseet. Datert 1876–1878. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0118-00-R
      
No-MM_T0118-00-Ri
      
Munchmuseet T 118 bl. 1r

    Skitse{ … }bog
for
Edvard Munch

    Skitsebog
for
Edvard Munch. 1876–77

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 3r

    Sofies fugl. Polly.
    187{7}6.

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 5r

    Fra Maridalen –

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 5v

    Brekke gård                  Brekke – Maridalen

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 7r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 8r

    5/24 77

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 10r

    5/27 77

    Fars pipe.

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 15r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 15v

    Kjøbman Volds hus
hvor vi bodde                  Vold – Lillepladsen – Garder-
                              moen – 77

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 16r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 17r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 17v
      
Munchmuseet T 118 bl. 18r

    Edvards pung. 8/2 78

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 18v

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 19r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 20r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 20v

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 21r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 22r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 23r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 24r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 26r

    Fra Fosveien – Christiania            Øvre Foss hovedbygning

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 26v

 

Munchmuseet T 118 bl. 29r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 31r

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 31v

 

 

Munchmuseet T 118 bl. 33r

 

 

No-MM_T0118-99-V