Munchmuseet, MM N 3771

MM N 3771, Munchmuseet. Datert 3.2.1905. Brev til Norges Geografiske Oppmåling

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3771, s. 1


Trykt illustrasjon Mitteilung von Bruno Cassirer, Verlag
Berlin W., Derfflingerstrasse 16


    
    Til Formanden for den geografiske
Opmålings Trykkeri
, Kristiania


    Vil De være så snil at sende
samtlige for mig opbevarede {K}\C/obberplader
og Zinkplader til ovenanførte Adresse.
Vil De være stå så snil at indpakke
Pladerne godt og sende Kassen med Efterkrav
Cassirer betaler.
  Ærbødigs Edv. Munch

 

      
Munchmuseet N 3771 bl. 2r

    
    Til
    Formanden for Trykkeri
    D
    Den geografiske Opmaaling
    Kristiania

 

      
Munchmuseet N 3771 bl. 2v