Munchmuseet, MM N 3716

MM N 3716, Munchmuseet. Datert 7.1908. Brevutkast til Uidentifisert person.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 2829. Brevet er datert 13.7.1908, så brevutkastet må være senere.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3716, s. 1

    Jeg har vel villet
erindre Krohg og hans
Bekjendtskabskreds
om dette Theaterstykke
som blev gjort under
Selskabets Øine 1902

[Red.: Tekst nederst er oppned. Tegning (?) til høyre for avsnittet]

    Brevkortet hentyder vel
til en skjændig Begivenhed
som hændte 1902 –

 

      
Munchmuseet N 3716, s. 2

    Men ei heller kan jeg
anklage hele hans Bekjendt‹skabs›-
‹kre› derfor –
D‹erimod› blev det gjort
under hans Øine i hans
Bekjendskabskres – men han var der‹af›
og han var vel ‹vidnet› ‹en del›
Ønsker Hr Krohg slig
Forklaring skal jeg naturligvis
være til Tjeneste –

 

      
Munchmuseet N 3716, s. 3

    Breve
Kortene var skrevet
i Drukkenskab og Nerveophidselse
– og har vel antydet
til en gemen Streg
1902 der kostet mig
min venstre Hånd
og Sundhed for ‹trolig›
for Livet –
– Jeg kan imidlertid
ikke tænke mig Kortet
s‹forut› som De citerer –
– Det skammelige
Theaterstykke ved
jeg vel ikke er lavet af