Munchmuseet, MM N 3591

MM N 3591, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3591, s. 1

    Når jeg tjener gjenemsnitlig
ved Lithografiske arbeider og clichene
130,000 kr de sidste 10 år
så m …  så må så er det
ikke urimelig at jeg finder at
at – kunne bruke der trækkes
fra så store gjenemsnitli 19,000 kr
– Jeg har funnet at ved at bruke store
meget› ikke at spare  …  på dem
har jeg kunnet blot tjene mer –
hvorved osså staten tjener mer

    – Der har været noen tusind
    jeg har
    jeg har p
    Alle mine tre eiendomme
er udelukkende for min kunsts skyld

    Hvis de{r}t viser sig at der
vedblivende ikke bliver { … }lidet at
sælge – så må naturligvis utgifterne
indskrænkes – Og jeg har jo bestemt
mig til at sælge hesten og {H}Eiendom
på Hvidsten eller ialfald forpagte den bort

    Jeg {r}har betalt circa 20,000 kr i skat for Aulabilderne Kommentar
og regner min enda jeg regner ikke næppe at ha tjent en øre på dem

 

Munchmuseet N 3591, s. 2

     … Mine 3 eiendomme holder jeg
udelukkende for min kunsts skyld
– Omtrent alle rum i de 10 atelierer
og huse på dem er opfyldt af
studier og remedier til nye arbeider
{i}– Maleri skulptur og lithografi
– som presser for radering og
lithografi – ops Dertil opbygninger
af høie ‹træværker› til ‹befæstelse›
{g}af de mange svære dekorative
arbeider der er op til 11 x 5m
store – Man kan indvende at
der er mange af disse der ikke
sælges – men det er for{ … }arbeider til
forberedelser til billeder der selges
– således som Auladekorationerne Kommentar 80,000 kr,
og dekorationer til Freia (80,000 kr)– og
andre dekorative arb arbeider udført
for privatfolk – Sidste år er gåt
år er brukt 7,000 kr til farver og modeller
(medregnet { … }en af mine to h{ … }este – der utelukkende
bru holdes som model solgt for {6}50,000 kr)
6,000 kr til utgifter til de forskelige atelieer {og}elektrisk
lys – vedligehold – Pas – Kjørsel – ‹Slidt›) {D}Reiser 15,000 kr

2000 kr til Lithografiske arbeider
    Til alle d Til alle disse poster går der en hel del der
er umulig at huske

 

Munchmuseet N 3591, s. 3

    Sælger jeg for Ex til Aulaen Kommentar, Freia og private  …  dekorationer
til en samlet værdi 140,000 kr – så må der fratrækkes denne sum
for ex de 10,000 kr
det har kostet mig
at sætte dem op.

    Min eiendom i Hvitsten med dens
nokså store utgifter til mand og vedligehold
holdt jeg har jeg holdt på grund af Universitetsbillederne
hv som jeg ennu arbeider på – (gratis) og jeg fandt
at det lønnet sig da det viste sig de billeder
jeg malte derfra blev efterspurte
      (Solgt bilder for en 80,000 k)

    Hesten holdt jeg f{ … }orat male den og det viste jeg
at det lønnet sig da jeg har solgt billeder af den
i de sidste 1{ … }0, år for circa 50,–60,000 kr

    – Det har ikke faldt mig in annet end
at noget af de utgifter der bringer  …  mig og staten
så meget in i – Skat må fratrækkes af indtækten