Munchmuseet, MM N 3503

MM N 3503, Munchmuseet. Datert 2.5.1939. Brev til Harry Fett, Kunst og Kultur

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3503 bl. 1r

    
Til
Kunst og Kulturs redaktion


    Da { … }det er mig meddelt at Kunst og
Kultur
i næste nummer af tidsskriftet
vil bringe artikler om mig og min
kunst og samtidig bringe reproduktioner af
mine arbeider skal jeg meddele følgende:

    Før jeg giver tilladelse til at billeder
tegninger og grafiske arbeider af mig repro-
duseres i tidsskriftet må jeg vite v hvilke
af mine arbeider skal reproduseres i
dette –

    Ligeledes må jeg først få texten til
gjennemlæsning samt …  vite hvordan
reproduktionerne plaseres i texten

    
    Ærbødigst
    Edvard Munch

Skøien Ekely 2-5-39