Munchmuseet, MM N 3501

MM N 3501, Munchmuseet. Datert 2.3.1911. Brev til Harry Fett, Kunst og Kultur

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3501 bl. 1r

    
    Kjære Hr. Fett


    {I}Enda jeg har abonneret
på «Kunst og Kultur» { … }har til-
{ … }ladet en Tegning at re{ … }produceres
i Bladet – samt { … }er skjældt
ud i Bladet for samme Tegning
er Heftet ennu ikke
kommet mig i Hænde – Det
synes mig at være noget
{ … }norsk før 1905

    
    Forresten
bedste Hilsener

    Deres Edv Munch
Krager

 

Munchmuseet N 3501 bl. 1v


    Hr Dr. Harry Fett
    Kristiania


    Afsender
    E Munch
    Kragerø