Munchmuseet, MM N 3481

MM N 3481, Munchmuseet. Datert 1927. Brevutkast til Städtische Kunsthalle .

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3481 bl. 1r

    
    Sehr verehrter Hrr Direktör


    Vielen Danke fur Ihres liebenswurdich
Briefes –

    Ich uberlasse Mannheimer Kunsthall
d{ … }as Selbstbildnisz fur 2500 Mrks –
– Ich möchte Ihnen gern das
Bild billig uberlaszen – es ist
jedensfalls so in Vergleich mit
was ich sonst fur meine Gemalden
bekommen habe –