Munchmuseet, MM N 3425

MM N 3425, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Curt Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3425, s. 1
    
    Lieber Hrr Professor!


    Ich habe Ihnen und
Ihre Frau Gemahlin ein
Lithografi geschieckt alz
Erinnerung um die
Liebenswurdigkeit Sie mir
damals gezeigt haben

    – Ein Freund von
mir whelcher ich vorigen
Jahr getroffen hat
meine ich muszte
dort in Weimar gute

 

Munchmuseet N 3425, s. 2

Freunde getroffen hat