Munchmuseet, MM N 3363

MM N 3363, Munchmuseet. Ikke datert. Bildeliste

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3363, s. 1
 • 3 \/ H{ … }erbst 600 Mrk
 • 20 \/ Landschaft 400
 • 4 \/ { … }Strand 400
 • 30 \/ Das rothes Haus 1500
 • 13 \/ zwei Menschen 1500
 • 69 \/ zwei Madchen 1000
 • 10 \/ Die Kartenspieleren 1000
 • 11 \/ Damenportrait
 • 38 \/ Asche (zum Fries) 10\,/000 Mrks
 • 42 \/ Der Tag danach 5000 Mrks
 • 57 \/ Golgatha (zum Fries) 5000 Mrks
 • 33 \/ Leichenschau 1000 Mrks
 • 45 \/ Der Tod im Zimmer (zu Fries) 8000 Mrks
 • 46 \/ Weiblicher Ak{ … }ten 2500 Mrks
 • 44 \/ { … }Der Tanz des Lebens (zu Fries) 10,000 Mrks

 

Munchmuseet N 3363, s. 2
 • 47 \/ Der Tod un das Kind (Fries) 10 000 Mrks
 • 51 \/ Portrait des Malers Schlietgens 7000 Mrks
 • 79 \/ Landschaft
 • 83 \/ Sommerabend
 • 88 \/ Fruhjahr
 • 84 \/ Begrabnisz
 • 89 \/ Landschaft
 • 80 \/ Land Von Warnemünde
  (Travemunde?)
 • 85 \/ Interieur 500 Mrks
 • 90 \/ In Marz {6}700 Mrks
 • 91 \/ Weinachten 700 Mrks
 • 86 \/ Badend Manner {6}500 Mrks
 • 87 \/ Nackte Weiber 600 Mrks

 

Munchmuseet N 3363, s. 3
 • 63 \/ Kusz (Fries) 8000 Mrks
 • 58 \/ Kinder im Walde 1200 Mrks
 • 56 \/ Junges Madchen 1200 Mrks
 • 28 Abend (Fries) 8000 Mrks
 • 43 \/ Mutter und Kind 8000 Mrks
 • 6 \/ Jalousi (Fries) 8000 Mrks
 • 22 \/ Badend Madchen 600 Mrks
 • 41 \/ Fruhjahr 800 Marks
 • 5 \/ Madchen in Garten 700 Mrks
 • 24 \/ Mondschein 1000 Mrks
 • 18 \/ Strand 500 Mrks
 • 34 \/ Strindberg 1200 Mrks
 • 70 \/ Herbstbild 500 Mrks
 • 74 \/ Fischer 800 Mrks

 

Munchmuseet N 3363, s. 4
 • 75 \/ Bircken 400 Mrks
 • 71 \/ Kirschen blumen 1000 Mrks
 • 77 \/ 4 Lebensalter 1200 Mrks
 • 72 \/ Studie 600 Mrks
 • 73 \/ Fruhjahr 400 Mrks
 • 78 \/ Apfelblumen 1000 Mrks
 • 61 \/ Hospital 1000 Mrks
 • 7 \/ Kusz 900 Mrks
 • 31 \/ Portrait Sandberg 1200 Mrks
 • 27 \/ Jonas Lie
 • 36 \/ Wampyr (Fries) 8000 Mrks
 • 50 \/ Ludvi Portrait M. 5000 Mrks
 • 49 \/ Ein Weib (Fries) 10000 Mrks

 

Munchmuseet N 3363, s. 5
 • \/ 21 \/ Aktstudie
 • 2 \/ Weibliches Akt 700 Mrks
 • 12 \/ Badend Junge 500 Mrks
 • 66 \/ Nacht 5000 Mrks
 • 35 \/ Tete a Tete (Fries) 5000 Mrks
 • 32 \/ Regen wetter 700 Mrks
 • 53 \/ ‹Angest› (Fries) {5}6000 Mrks
 • 26 \/ Das Haus des Todes
 • 60 \/ Roth und Wheisz (Fries) 5000
 • 52 \/ Geschrei (Fries) 5000 Mrks
 • 8 \/ Sturm 800 Mrks
 • 64 \/ Der Fjord {1}2000 Mrks

 

Munchmuseet N 3363, s. 6
 • 67 \/ Sommernacht in Aasgaardstrand
  5000 Mrks.
 • 111 \/ Zwei Menschen 1500 Mrks
 • 118 \/ Portrait des Malers C. {3}4000 Mrks
 • 115 \/ Selbstportrait
 • 119 \/ 3 Madchen 1500 Mrks
 • 120 \/ Blaugekleidete Dame 1000 Mrks
 • 121 \/ Sommernacht 4000 Mrks
 • 47 Sfinx
 • 117 \/ Sfinx (Fries) 2000 Mrks
 • 116 \/ Badend Knaben {2}1500 Mrks
 • 113 \/ Beim Ankleiden {8}900 Mrks
 • 11{5}4 \/ Badend Weiber 600 Mrks
 • 40 \/ {Madonna}Liebende Weib (Fries) 10 000 Mrks

 

Munchmuseet N 3363, s. 7
 • 92 \/ Badend Madchen { … }400
 • 93 \/ Landschaft 500
 • 94 \/ Badend Junglinge 600
 • 95 \/ Park 600
 • 96 \/ Matrosen in Hafen 800
 • 97 \/ { … }Venus 600
 • 98 \/ Von Taarbæk 1000 Mrks
 • 99 \/ Junges Madchen 500 Mrks
 • 100 \/ Landschaft 500 Mrks
 • 101 \/ Fruhjahr 600 M
 • 102 \/ Garten 1000 Mrks
 • 103 \/ Weiblicher Akt 600 Mrks
 • 104 \/ Zwei Kopfe 600 Mrks
 • 105 \/ Frühjahr 500 Mrks
 • 106 \/ Sonnen wirkung 500 Mrks

 

Munchmuseet N 3363, s. 8
 • 107 \/ Wald 600 Mrks
 • 108 \/ Skitse 600 –
 • 109 \/ Wald 500 –
 • 110 \/ Weibliche Akten 400 –
 • 59 \/ Strasze (Fries) 5000 Mrks
 • 62 \/ Abendstern 3000 Mrks
 • 48 \/ Selbstportrait
 • 65 \/ Kinderbild \/ { … }2000 Mrks
 • 31 \/ Todeskampf (Fries) { … }6000 Mrks
 • 16 \/ Landschaft 500
 • 68 \/ 2 Madchen 500
 • 1 \/ {T}Vater und Tochter 800 Mrks
 • 14 \/ Sonnenschein 700 Mrks
 • 19 \/ Garten 700 Mrks