Munchmuseet, MM N 3312

MM N 3312, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Kristian Schreiner

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3312 bl. 1r


    Hr professor Kristian Schreiner

    Universitet
    Anatomisk institut
    Oslo

 

Munchmuseet N 3312 bl. 2r
    
    Kjære professor Schreiner


    Takk for igår – De nævnte
noget om at De {s}kunde skaffe mig
et gazbind.

    Hva vil De jeg skal gjøre hvis
den lille fettkujgle fettkugle skulde
gå af? Den henger jo i en tråd

    
    Hilsen Deres  Edv. Munch