Munchmuseet, MM N 3305

MM N 3305, Munchmuseet. Datert 17.12.1941. Brev til Alette Schreiner

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3305 bl. 1r

    
    Fru Alette Schreiner

    Hoff{ … }sjef Løwenskioldsvei
    Lilleaker

 

Munchmuseet N 3305 bl. 2r
    
    Kjære frue


    Må jeg få sende Dem og Deres
mine hjerteligste ønsker om go{dt}d
jul og godt nytår – og beder Dem osså
bringe disse ønsker til Deres mand

    
    Deres hengivne  Edvard Munch

Skøien 17-12-41