Munchmuseet, MM N 3278

MM N 3278, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Harald Nørregaard

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3278 bl. 1r
    
    Kjære Nørregaard.
 Tak for brevet. Vil Du være så snil
strax at sende indlagte brev til Andrea uten andre kommentarer end at Du
hilser hende og sier Du har fåt dette brev – Jeg skjønner nok at
alle mine forklaringer om mine forhold er blit ganske upågtet
upåagtet af hende og at hun vil tro det hun vil: at jeg er
en rik mand der m herute maler banknoter til 10,000 kroner –
i flæng – Jeg har jo osså for et år siden indgående forklart Dig
at jeg nu passe godt på for at ikke jeg og mit arbeide
skal ‹ramle› mine atelierer rømmes og billederne sælges til spotpris
Da v Det er nok osså heldigst for min Niece at dette
ikke sker for da kan jeg nok ikke som hidentil stikke mindre
blot til hende – Den baaten går nok konkurs som alle andre foretagender hans

    Det er jo  …  kjedeligt for { … }Andrea dette men det er jo unge
friske folk og alverden har det jo slemt – Noget må { … }de kunde
finde på    Hun er {s}jo jordmor og ka han kan ta en post på kontor
når fisket ikke går deroppe –

    Dette brev får hun altså som forberedse – forberedelse på
afslaget – Så kan Du et par dage efter meddele hende dette –

Imidlertid får Du vel mit brev – Det er slemt for hende at
hun vistnok har gjort sig store tanker om min guldmine
Mine stadige f …  kort erklæringer om mine omstændigheder
lægges ikke mærke til

 

Munchmuseet N 3278 bl. 1v

    Jeg kommer mig efter {det}at jeg tog den beslutning
at ta hvile fra alt og reise omkring – Det har vært
osså intresant at se Norges herlige natur – \Jeg har set for litet af den/

    Jeg f skjønte at hvis jeg ikke tog mig sammen
vilde jeg forkomme – Nu håber jeg { … }om en tid
at blive så bra at jeg kan male lidt – Men
jeg må ha fred! Det skulde være indlysende for alle
at i slige tider ingen kjøber  …  billeder ialfald med noen pris

    Jeg har opdaget iår en ny herlighed –
Frognersæterskoven og Slemdalskovene –

    Vi får træffes en dag igjen snart
    
    Med mange hilsener til Dig og Dine

    Din hengivne Edvard Munch

    Videre foretningssnak kan jeg eller min søster
nu ikke bebyrdes med – Jeg reiser atter { … }tilfjelds
det eneste sted hvor jeg får lidt fred – og en absolut
nødvendi fred – Jeg er ængstelig for min egen
personlige behageligheds skyld eller existens ‹men› for { … }at
mit livsværk skal ødelæggesPersonli Jeg vet af erfaring
hva jeg opnår hvis jeg kommer på bar bakke: 3 fod i brædde og 6 fod i længde.

    P.S.  Når nu Ellingsens foretagender stadig går overstyr
så får han sandeli ta fat på noget sikrere og  …  beskjednere
Andrea er jordmor og han kan søge en post selv om beskjeden